МІНІСТРУ БОРОДЯНСЬКОМУ

Автор: Максим Левада | 23 вересня 2019 13:14 |

Шановний пане міністре! У зв’язку з ліквідацією Міністерства культури України, виникла проблема, пов’язана з функціями центрального органу виконавчої влади, яка стосується усього спектру культурної спадщини.


Йдеться про діяльність музеїв, переміщення культурних цінностей через державний кордон та охорону пам’яток.

Прошу звернути Вашу увагу, що мова не лише про здійснення контролю за виконанням певних законів! Діяльність Мінкультури передбачала щоденну роботу, пов’язану з оформлення різних дозволів, приписів, розробки та затвердження програм тощо.

Уже сьогодні паралізовано процес занесення об’єктів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, що створює загрозу їхнього існування.

Те саме стосується проектів реставрації, археологічних розкопок тощо.

Зволікання цими питаннями наражає на створення колапсу всієї музейної та пам’яткоохоронної сфери.

У зв’язку з цим, прошу Вас згадати про ті повноваження центрального органу виконавчої влади, які передбачені законами України, але наразі не забезпечуються жодною державною інституцією.

Відповідно до Закону України «Про музеї та музейну справу»:

– забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері музейної справи;

– формування вимог щодо державного статистичного обліку музеїв;

– здійснення організаційно-методичного керівництва;

– здійснення координації робіт із створення єдиної інформаційної системи музеїв;

– здійснення контролю за діяльністю музеїв, заснованих на державній та комунальній формах власності, за станом обліку, зберіганням, охороною, використанням та переміщенням музейних предметів Музейного фонду України, що зберігаються в музеях незалежно від форми власності;

– організація проведення наукових досліджень у сфері музейної справи;

Відповідно до закону України «Про охорону культурної спадщини»:

– контроль за виконанням Закону України «Про охорону культурної спадщини», інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини;

– формування державної політики з питань охорони культурної спадщини;

– розроблення, затвердження та погодження нормативно-правових актів, розроблення та погодження державних програм охорони культурної спадщини;

– затвердження порядку інформування Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО про намір здійснення містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на об’єкті всесвітньої спадщини, його території, в буферній зоні;

– оголошення топографічно визначених територій чи водних об’єктів, в яких містяться об’єкти культурної спадщини або можлива їх наявність, охоронюваними археологічними територіями;

– затвердження державних норм та правил з питань охорони культурної спадщини, а щодо пам’яток архітектури та містобудування - спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування;

– встановлення режиму використання пам’яток національного значення, їхніх територій, зон охорони, охоронюваних археологічних територій, історичних ареалів населених місць;

– затвердження режиму використання об’єктів всесвітньої спадщини, їх територій, буферних зон;

– затвердження планів управління об’єктами всесвітньої спадщини та здійснення моніторингу їх виконання;

– визначення рекомендацій щодо формування плану управління об’єктами всесвітньої спадщини;

– здійснення науково-методичного керівництва у питаннях охорони культурної спадщини, затвердження методик та правил дослідження об’єктів культурної спадщини;

– управління в порядку, встановленому законом, історико-культурними заповідниками державного значення;

– утворення чи визначення органів управління об’єктами всесвітньої спадщини;

– затвердження правил встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках або в межах їхніх територій, затвердження їхніх зразків;

– реалізація державної політики з питань охорони культурної спадщини;

– ведення Державного реєстру нерухомих пам’яток України, здійснення координації та контролю за паспортизацією нерухомих об’єктів культурної спадщини;

– координація робіт з виявлення, дослідження та документування об’єктів культурної спадщини;

– подання Кабінету Міністрів України пропозицій про занесення об’єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та про внесення змін до нього щодо пам’яток національного значення;

– занесення об’єктів культурної спадщини місцевого значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення змін до нього щодо пам’яток місцевого значення;

– подання Кабінету Міністрів України пропозиції про переміщення (перенесення) пам’ятки національного значення;

– надання дозволу на переміщення (перенесення) пам’яток місцевого значення;

– забезпечення юридичним і фізичним особам доступу до інформації, що міститься у Державному реєстрі нерухомих пам’яток України;

– подання Кабінету Міністрів України пропозицій про затвердження Списку історичних населених місць України та про внесення змін до нього;

– забезпечення публікації Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення до нього змін;

– визначення меж територій пам’яток національного значення та затвердження їх зон охорони, охоронюваних археологічних територій, історичних ареалів населених місць;

– затвердження меж територій об’єктів всесвітньої спадщини та їх буферних зон;

– здійснення нагляду за виконанням робіт з дослідження, консервації, реабілітації, реставрації, ремонту, пристосування та музеєфікації пам’яток, об’єктів всесвітньої спадщини та інших робіт на них;

– погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам’ятках національного значення, їх територіях, в історико-культурних заповідниках, на історико-культурних заповідних територіях, у зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програм і проектів, реалізація яких може позначитися на об’єктах культурної спадщини;

– призначення відповідних охоронних заходів щодо пам’яток національного значення, об’єктів всесвітньої спадщини, їх територій у разі виникнення загрози руйнування або пошкодження зазначених об’єктів внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт;

– заборона будь-якої діяльності юридичних або фізичних осіб, що створює загрозу об’єкту культурної спадщини, видатній універсальній цінності об’єкта всесвітньої спадщини або порушує законодавство у сфері охорони культурної спадщини;

– надання дозволів на проведення робіт на пам’ятках національного значення, об’єктах всесвітньої спадщини, їх територіях, в зонах охорони, буферних зонах, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць;

– видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам’яток національного значення, об’єктів всесвітньої спадщини, припинення робіт на них, їх територіях, в зонах охорони, буферних зонах, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідними органами охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених цим Законом, без дозволів або з відхиленням від них;

– надання дозволів на відновлення земляних робіт;

– погодження відчуження або передачі пам’яток національного значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

– погодження охоронних договорів на пам’ятки національного значення;

– погодження документації із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом України «Про землеустрій», щодо відповідності зазначеної документації законодавству у сфері охорони культурної спадщини;

– застосування фінансових санкцій за порушення цього Закону;

– формування і розміщення державного замовлення, укладення з цією метою контрактів на виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам’яток та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;

Відповідно до закону України «Про охорону археологічної спадщини»:

– розроблення, затвердження та погодження нормативно-правових актів, що регулюють питання охорони археологічної спадщини;

– оголошення топографічно визначених територій чи водних об’єктів, в яких містяться об’єкти культурної спадщини або можлива їх наявність, охоронюваними археологічними територіями;

– науково-методичне керівництво з питань охорони і використання археологічної спадщини;

– ведення державного обліку об’єктів археологічної спадщини;

– визначення меж територій археологічних пам’яток національного значення, затвердження зон їх охорони, охоронюваних археологічних територій, історичних ареалів населених місць та встановлення режиму їх використання;

– здійснення нагляду за виконанням робіт з дослідження, консервації, реабілітації, реставрації, ремонту, пристосування, музеєфікації та інших робіт на об’єктах археологічної спадщини і в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях,

– погодження проектів відведення земельних ділянок на території пам’яток та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць відповідно до закону;

– погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам’ятках національного значення та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць з урахуванням експертного висновку за результатами наукової археологічної експертизи зазначених проектів;

– видача дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок на території пам’ятки, в зонах охорони, на охоронюваній археологічній території, в історичних ареалах населених місць, а також на дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею та водою;

– заборона будь-якої діяльності юридичних або фізичних осіб, що загрожує об’єкту археологічної спадщини або порушує вимоги законодавства про охорону археологічної спадщини, в порядку, встановленому законом;

– видача розпоряджень та приписів щодо охорони археологічних пам’яток, припинення робіт на таких пам’ятках, їх територіях та в зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, якщо такі роботи виконуються за відсутності затверджених або погоджених відповідними органами охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених цим Законом дозволів або з відхиленням від них;

– застосування фінансових санкцій за порушення вимог цього Закону;

– здійснення контролю за переміщенням археологічних предметів через державний кордон;

Відповідно до закону України Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей:

– контроль за вивезенням, ввезенням і поверненням культурних цінностей;

– затвердження порядку оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України;

– затвердження переліку державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається право проведення державної експертизи культурних цінностей;

– затвердження переліку товарів із зазначенням їх кодів згідно з УКТЗЕД, на які видається свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України;

– складання переліків культурних цінностей, що вивозяться (тимчасово вивозяться), і встановлення режимів тимчасового вивезення;

– ведення бази даних на переміщені культурні цінності;

– організація роботи, пов’язаної з виявленням та обліком на території України культурних цінностей інших держав;

– забезпечення проведення державної експертизи культурних цінностей, заявлених до вивезення (тимчасового вивезення), та при поверненні після тимчасового вивезення;

– розгляд клопотань власників культурних цінностей або уповноважених ними осіб;

– рішення щодо можливого вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей;

– реєстрація ввезених (тимчасово ввезених) культурних цінностей.

 

фото: https://znaj.ua

 

Схожі публікації

Коментарі (0)

 

Новини

Події

Журнал
«Музейний простір»

Актуальний номер - № 4(14) за 2014 рік

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Рейтинг

Календар

Травень 2020

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
Квітень | Червень