Запрошуємо на Міжнародну наукову конференцію з нагоди 400-річного ювілею Луцького Хрестовоздвиженського братства

Автор: Волинський краєзнавчий музей | 26 вересня 2017 14:40 |

Управління культури Волинської облдержадміністрації, департамент культури Луцької міської ради, Волинський краєзнавчий музей, Музей історії Луцького братства та ГО «Луцьке Хрестовоздвиженське братство (відроджене)» 28–29 вересня запрошують на Міжнародну наукову конференцію «Луцьке Хрестовоздвиженське братство – інституційний розвиток та місце в суспільному русі України та Білорусі»


 

 

П Р О Г Р А М А

Організаційний комітет

 

Анатолій Силюк – директор Волинського краєзнавчого музею

Валерій Дмитрук – начальник управління культури Волинської обласної державної адміністрації

Тетяна Гнатів – начальник департаменту культури Луцької міської ради

Андрій Бондарчук – голова ГО «Луцьке Хрестовоздвиженське братство (відроджене)», народний депутат України I-го скликання

Олена Бірюліна – завідувач Музею історії Луцького братства

Оксана Карліна – доцент кафедри всесвітньої історії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, к. і. н.

 

Порядок роботи конференції

Четвер, 28 вересня

 

9.00 – 10.00 – реєстрація учасників конференції (Волинський краєзнавчий музей, вул. Шопена 20).

9.00 – 10.00 – ознайомлення з експозиціями і виставками Волинського краєзнавчого музею

10.00 – 10.30 – відкриття конференції (актовий зал)

10.30 – 13.00 – пленарне засідання (актовий зал)

13.00 – 14.00 – обід (ресторан «Біля замку», вул. Кафедральна 6)

14.00 – 16.00 – перше секційне засідання (Музей історії Луцького братства, вул. Йова Кондзелевича 5)

16.00 – 16.30 – перерва

16.30 – 18.00 – друге секційне засідання (Музей історії Луцького братства, вул. Йова Кондзелевича 5)

18.30 – товариська вечеря (ресторан «Біля замку», вул. Кафедральна 6)

 

П’ятниця, 29 вересня

 

10.00 – 12.00 – третє секційне засідання (Музей історії Луцького братства, вул. Йова Кондзелевича 5)

12.00 – 12.30 – ознайомлення з експозицією Музею історії Луцького братства та Братським Некрополем (Хрестовоздвиженська церква, вул. Данила Галицького 2)

12.30 – 14.00 – відвідування Жидичинського Свято-Миколаївського монастиря

14.00 – 14.30 – підсумки конференції

14.30 – 15.30 – обід

16.00 – від’їзд учасників конференції з Луцька

 

 

Регламент

 

Тривалість доповідей:

на пленарному засіданні – 20 хв.

на секційних – 10–15 хв.

 

Четвер, 28 вересня

 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

10.00 – 10.30

Волинський краєзнавчий музей, вул. Шопена 20, актовий зал

 

Модератор: Анатолій Силюк,

директор Волинського краєзнавчого музею

 

Вітання учасників конференції

 

 

 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

10.30 – 13.00

 

Модератор: Леонід Тимошенко,  к.і. н., проф.

(Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)

 

Луцьке Хрестовоздвиженське братство в XVII ст.: особливості джерельної бази дослідження, типологічні риси мирянської організації та її інституційний розвиток

Леонід Тимошенко, к.і. н., проф. (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)

 

Луцьке православне Хрестовоздвиженське братство: історіографічний аспект

Ірина Ворончук, д.і.н., доц. (Науково-дослідний інститут українознавства МОН України)

 

Волинські адвокати в суспільно-релігійному житті Луцького братства і братського монастиря другої половини XVII – середини XVIII ст.

Михайло Довбищенко, д.і.н., доц. (Інститут філології та масових комунікацій університету "Україна") 

 

Дабрачынная дзейнасць царкоўных брацтв у XVI-XVIII стагоддзях

Антоні Мірановіч, проф. (Університет у Білостоці, Польща) 

 

Партесний спів у Луцькому Хрестовоздвиженському братстві XVII ст.

Іван Кузьмінський, к. мист., докторант (Національна музична академія ім. П.І. Чайковського)  

 

Відроджене Луцьке Хрестовоздвиженське братство та його діяльність в кінці ХХ – початку XXI століття

Андрій Бондарчук, голова громадської організації «Луцьке Хрестовоздвиженське Братство (відроджене)», народний депутат України I-го скликання, письменник, журналіст 

 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ

 

Музей історії Луцького братства

(відділ Волинського краєзнавчого музею),

вул. Йова Кондзелевича 5

 

Перше секційне засідання

14.00 – 16.00

 

Модератор: Ірина Ворончук, д.і.н., доц.

(Науково-дослідний інститут українознавства МОН України)

 

Генезис інституту православних братств: історіографічна проблема

Ірина Ворончук, д.і.н., доц. (Науково-дослідний інститут українознавства МОН України)

 

Ранньомодерні церковні братства Волині в історіографії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Василь Менько, маг. іст. (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)

 

Документи до історії Луцького братства XVII ст. з фондів Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького

Володимир Пришляк, к. і. н., доц. (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

 

Просопографічний портрет фундаторів Луцького братства за «Повноваженням Луцького братства» від 1 вересня 1619 р.

Олена Бірюліна, провідн. н. с., зав. від. Музей історії Луцького братства (Волинський краєзнавчий музей)

 

«Совітування о благочестії» (1621) в Книгах справ Братських Луцьких. Контекст, джерела та особи

Богдан Березенко (Київська «Просвіта», історичний гурток) 

 

Освітня діяльність Львівського Ставропігійського братства (за матеріалами з фондових колекцій ЛІМу)

Ярослава  Станчак, зав. від. давньої історії України (КЗ ЛОР «Львівський історичний музей»)  

 

Regulamin szkół brackich XVI – XVII ww.

Marcin Mironowicz, Doktorant (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)

 

Bractwa cerkiewne w obronie prawosławia w XVII-XVIII ww.  i  łacińskie bractwa w dziele latynizacji unitów

о. Dariusz Ciołka (Православна парафiя в Кожуховi, м. Кожухув, Польща)

 

Образ української та польської суспільної еліти XVII ст. в художній проекції волинського шляхтича

Лариса Семенюк, к. філол. н., доц. (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

 

Данило Братковський: каталог матеріалів із фондів Волинського краєзнавчого музею

Ольга Корецька, провідн. н. с. (Волинський краєзнавчий музей)

 

ПЕРЕРВА

16.00 – 16.30

 

Друге секційне засідання

16.30 – 18.00

 

Модератор: Володимир Пришляк, к. і. н., доц.

(Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

 

Правове регулювання нерухомої власності Луцького Хрестовоздвиженського братства ранньомодерної доби

Тамара Андрейчук, м. н. с. (Волинський краєзнавчий музей)

 

 «І перемагає Київ..». Характеристика діяльності Київського братства у творах протоієрея Георгія Флоровського

Юрій Приходько (Науково-впроваджувальний фонд «Київ-Інформ-Простір»)

 

Сакральний ландшафт дитинця Луцького братського Хрестовоздвиженського монастиря XVIIXX ст.

Ієромонах Никодим (Павло Смілий), намісник Луцького братського Хрестовоздвиженського монастиря, асп. (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

 

Участь церковних православних братств Волинської губернії у поширенні друкованої продукції в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Оксана Сажокк. і. н., провід. бібліотекар (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

 

Функціонування сільських православних братств Волинської губернії у другій половині ХІХ ст.

Оксана Альошина, к. і. н., доц. (Національний університет «Острозька академія»)

 

Особливості діяльності спеціалізовного братства Почаївського монастиря (1909-1918 рр.) 

Олександр Булига, директор (Рівненський обласний краєзнавчий музей)

 

Bractwo Młodzieży Prawosławnej w powojennej Polsce

o. Piotr Fiedoruk, dr teologii, wikariusz (Parafia Świętego Wielkomęczennika Pantelejmona w Białymstoku – Zaściankach)

Луцьке братство і Хрестовоздвиженська церква у подіях 1941-1944 рр.
Богдан Зек, к. і. н., провідн. н. с. (Волинський краєзнавчий музей)
 
Використання технологій комп'ютерної графіки для віртуальної реконструкції історичних споруд Луцького братства
Володимир Величко, асист., Ігор Головачук, к.т.н., доц., Ігор Бурчак к.т.н., проф. (Луцький національний технічний університет)  

 

WEB-ресурси для візуалізації історико-географічних об'єктів Луцького братства

Тетяна Сокур, студ., Володимир Величко, асист. (Луцький національний технічний університет)

 

Пятниця, 29 вересня

 

Третє секційне засідання

10.00-12.30

Музей історії Луцького братства

(вул. Йова Кондзелевича 5)

 

Модератор: Оксана Карліна, к. і. н., доц.

(Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

 

Правовий устрій Богоявленського братства Львова

Мирон Капраль, д. і. н., проф. (Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України)

 

Bractwo Krzyża Świętego przy cerkwi bazyliańskiej w Buczaczu w drugiej połowie XVIII wieku  

Beata Lorens, dr hab., prof. UR  (Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego)

 

Джерела вивчення початкового етапу історії Луцького братства

Віктор Атаманенко, к. і. н., доц. (Національний університет "Острозька академія") 

 

«І змусив злодія за цнотливого визнати»: луцький братчик Іван Нагай на уряді війта юридики отців-домініканів (перша половина XVII ст.)

Оксана Штанько, к. і. н., ст. викл. (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

 

 «Мене самого, як дитину, в опіку Братству віддала»: неопублікований документ 1660 р.

Оксана Штанько, к. і. н., ст. викл. (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

 

Значення братських шкіл у розвитку музичної освіти

Ніна Паламарчук,н. с. (Науково-дослідний інститут українознавства МОН України) 

 

 Любомльщинав житті українського гетьмана Івана Виговського, братчика Луцького Хрестовоздвиженського братства

Олександр Остапюк, директор (Любомльський краєзнавчий музей)

 

Будівля Луцького Хрестовоздвиженського (братського) монастиря наприкінці XVIII– першій половині ХІХ ст.

Оксана Карліна, к. і. н., доц. (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

 

Освітня і благодійницька діяльність церковних братств при унійних храмах Волині в першій третині ХІХ ст.

Вікторія Білик, к. і. н., доц. (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

 

Церковні братства в освітньо-культурному середовищі повітових міст та містечок Правобережної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Прищепа Олена, к. і. н., доц. (Рівненський державний гуманітарний університет)

 

Братські організації XVIXVIII століть: аналіз фондів Волинської обласної бібліотеки для юнацтва

Олександр Дем’янюк, д. і. н., проф. (Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти)

 

Освітня робота братських організацій в XV–XVІІ ст. в інтерпретації Юрія Гаєцького

Андрій Трембіцький, маг. іст., Анатолій Трембіцький, к. і. н., доц. (Хмельницький інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом)

 

 

Схожі публікації

Коментарі (0)

 

Новини

Події

Журнал
«Музейний простір»

Актуальний номер - № 4(14) за 2014 рік

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Рейтинг

Календар

Листопад 2019

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Жовтень | Грудень