П'яті Міжнародні Шевченківські читання «Тарас Шевченко: незламна постать на шляху до Волі»

Автор: Шевченківський національний заповідник | 17 квітня 2017 16:11 |

Запрошуємо вас взяти участь у П'ятих Міжнародних Шевченківських читаннях «Тарас Шевченко: незламна постать на шляху до Волі», присвячених 160-річчю від часу повернення Тараса Шевченка із заслання (1847–1857 роки).


Читання відбудуться у вересні 2017 року на базі Шевченківського національного заповідника в м. Канів (Україна).

На наукових читаннях пропонується розглянути такі питання:

 • джерелознавчі та історіографічні засади вивчення періоду заслання;

 • художня творчість Тараса Шевченка на засланні;

 • літературна творчість Тараса Шевченка на засланні;

 • сторінки біографії та обставини життя Тараса Шевченка на засланні;

 • оточення і звязки Тараса Шевченка у період заслання;

 • тема заслання Тараса Шевченка в музейних колекціях і бібліотечних фондах;

 • період заслання Тараса Шевченка у сучасному українознавстві та педагогіці;

 • Тарас Шевченко і національні літератури (твори, переклади, видання);

 • шевченкознавство в національних наукових традиціях країн світу;

 • діяльність громадських організацій зі збереження спадщини Тараса Шевченка.

 

У рамках читань планується проведення круглого столу «Шевченкознавствоза межами України: досвід минулого та сучасний стан».

 

До участі у роботі читань запрошуються вчені–історики, філологи, літературознавці, мистецтвознавці, культурологи, працівники закладів освіти і культури, співробітники музеїв, бібліотек, представники суспільних організацій, краєзнавці, вчителі.

Робочі мови наукових читань – українська, англійська, російська, казахська.

Можлива участь в очній і заочній формах (із поданням текстів для стендових доповідей, відеовиступів).

За результатами читань планується видання збірника статей і матеріалів.

 

Для участі в наукових читаннях необхідно надіслати до 1 серпня 2017 року поштою або e-mail(svitlana_brizhit@ukr.net):

 

 • Заповнену реєстраційну форму учасника круглого столу (бланк з вимогами додається).

 • Заявку для участі в читаннях (бланк заявки додається).

 • Текст статті обсягом до 10 сторінок інтервалом 1,5 шрифтом Times New Roman 14 розміру; поля: верхнє, нижнє – 2 см; праве – 1,5 см, ліве – 3 см; абзацний відступ – 1 см; вирівнювання по ширині.

Цитати подаються у лапках « ». Посилання на джерела у тексті наводяться у квадратних дужках (по мірі того як вони зустрічаються у тексті), де перша цифра – номер джерела у списку літератури, а друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки відділяються комою, номери джерел – крапкою з комою, напр.: [1, 95–96] [див.: 2; 5; 7]. «Там само», «Там же» – не допускається.

Посилання на твори Тараса Шевченка подавати за академічним виданням: Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів : У 12 т. / Редкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін. — К.: Наук. думка, 2001-2014.

Послідовність розміщення елементів статті: УДК; прізвище автора; назва статті (великими літерами по центру); анотація (без слова анотація, без абзацного відступу вирівняно по ширині тексту, інтервал між стрічками одинарний, Times New Roman, 12 pt) і ключові слова (розпочинається словосполученням «Ключові слова: », без абзацного відступу, інтервал між стрічками оди­нарний, Times New Roman, 12 pt, курсив) мовою статті; виклад основного матеріалу статті; джерела та література; далі — один порожній рядок, назва статті, анотація і ключові слова двома іншими мовами (російською та англійською). Звертаємо увагу авторів на необхідність кваліфікованого перекладу анотації та назви статті англійською мовою («машинний» переклад не допускається).

Після статті через 1 інтервал подається в алфавітному порядку за наскрізною нумерацією список джерел під заголовком Джерела та література. Бібліографічні відомості про джерела оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту.

УВАГА! За точність цитування, наведення прізвищ, дат, посилань, граматичні і стилістичні помилки відповідальність несуть автори матеріалів. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вищезгаданим вимогам.

 

Організаційний внесок для учасників наукових читань та авторів публікацій у збірнику матеріалів – 200 грн. (передбачає часткове покриття витрат на проведення читань). Оплата під час реєстрації.

 

Відкриття наукових читань відбудеться у вересні (дату буде повідомлено додатково) 2017 року в конференц-залі музею Т. Г. Шевченка за адресою: Україна. Черкаська обл., м. Канів, Тарасова гора, Шевченківський національний заповідник.

Усі витрати, пов’язані з перебуванням на наукових читаннях (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.

Для довідок (по Україні): тел. (04736) 3-23-65 (окрім неділі і понеділка) (Брижицька Світлана Анатоліївна).

Як дістатися до Канева: щогодинно від автовокзалу «Видубичі» (м. Київ) йде автобус (бажано їхати через Українку, Ржищів). Ранішні рейси: 7.20; 8.00. Останній рейс Канів–Київ — 18.30. У Каневі: таксі від вокзалу «Авторіка» або маршрутне таксі рейсом №2 з центра міста (площа Шевченка) (до кінцевої зупинки «Тарасова гора»).

Запрошуємо до участі у наукових читаннях.

ОРГКОМІТЕТ

 

 

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТІ

у П'ятих Міжнародних Шевченківських читаннях

«Тарас Шевченко: незламна постать на шляху до волі»,

присвячених 160-річчю від часу повернення Тараса Шевченка

із заслання (1847–1857 роки)

 

вересень 2017року

Необхідно заповнити та надіслати заявку не пізніше

01 серпня 2017 року

 

Назва файлу – прізвище та ініціали учасника

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

Місце роботи, посада

 

Назва доповіді

 

Запланована секція

 

Поштова адреса

 

 

Електронна адреса (обов’язково)

 

 

Телефон (обов’язково)

 

 

Які технічні засоби для представлення доповіді Вам необхідні

 

Форма участі (очна чи заочна)

 

Потреба бронювання місця в готелі

 

Потреба зустрічі на автовокзалі (так / ні)

 

 

Потреба в запрошенні в паперовому вигляді

 

Дата приїзду, час

 

 

Дата від’їзду, час

 

 

Дата заповнення заявки

 

 

 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА УЧАСНИКА

 

КРУГЛОГО СТОЛУ

 

ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВО ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ:

ДОСВІД МИНУЛОГО ТА СУЧАСНИЙ СТАН

 

вересень 2017року

 

Для реєстрації необхідно заповнити реєстраційну форму та надіслати не пізніше

01 серпня 2017 року

 

Назва файлу – прізвище та ініціали учасника

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

 

Країна, місто

 

Науковий ступінь, учене звання, посада

 

Місце роботи/ навчання (повне найменування установи)

 

Факультет, кафедра

 

Контактний телефон

 

e-mail

 

Тема доповіді

 

Науковий керівник (для студентів, аспірантів, здобувачів):

Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання,

e-mail:

Форма участі у круглому столі (очна чи заочна)

 

Чи потрібне офіційне запрошення

так або ні

Дата заповнення анкети

 

Текст доповіді (скопіювати не змінюючи формат)

* Вимоги до оформлення тез: обсяг до 10 стор. формату А4, кегль 14, шрифт Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, посилання – в квадратних дужках після цитування

 

* (вставити текст доповіді)

Теги

Схожі публікації

Коментарі (0)

 

Новини

Події

Журнал
«Музейний простір»

Актуальний номер - № 4(14) за 2014 рік

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Рейтинг

Календар

Жовтень 2020

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Вересень | Листопад